ในช่วงเวลาที่ฝนตกบรรยากาศน่านอนขนาดนี้แล้วท่านจะสามารถเล่นกับฉันได้รู้จะบอกได้ว่าขอเพียงให้ท่านมีมือถืฉันก็สามารถติดต่อโตเป็นสาวแล้ว